Metody nauczania języka angielskiegoNie ma jednej idealnej metody nauki języka dla wszystkich. Uczniowie mają różne potrzeby i cele, różne umiejętności i predyspozycje, są w różnym wieku, zatem metoda, która sprawdza się w jednej grupie, może okazać się nieskuteczna w innej.

Aby uniknąć takich sytuacji stosuję elementy wielu metod językowych, z których najważniejsze to:

 

Metoda komunikacyjna

Główny cel:

 • Metoda komunikacyjna w nauczaniu języka angielskiegorozwój 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania i ich szybkie zastosowanie w komunikacji,
 • nauka oparta na tematach związanych z aktualną rzeczywistością,
 • tematem lekcji są również strategie i sposoby uczenia się, czyli np.: jak czytać ze zrozumieniem (czytanie w celu uzyskania konkretnej informacji, czytanie w celu ogólnego zrozumienia treści, itd.), jak słuchać, jak prowadzić rozmowę, etc.,
 • uczeń zachęcany jest do samodzielnej nauki i kreatywnego posługiwania się językiem,
 • zadaniem nauczyciela jest  motywować ucznia, wspierać go, uczeń staje się partnerem.

Wybrane techniki:

 • zadania oparte na tzw. luce informacyjnej,
 • role plays - uczeń odgrywa role w różnych codziennych sytuacjach - rolę klienta, gościa, kupującego, itd.,
 • problem solving - rozwiązywanie problemów,
 • reaching consensus - osiąganie zgody,
 • discussions - dyskusje,
 • czytanie tekstów użytkowych: ogłoszeń, korespondencji, ulotek, itd.,
 • praca w parach, małych grupach.

Podejście humanistyczne

Podejście humanistyczne w nauczaniu języka angielskiegoKażdy uczeń traktowany jest indywidualnie, podmiotowo, często punktem odniesienia w nauce konkretnych treści językowych jest jego osobiste doświadczenie i przeżycia. Nauka języka to również narzędzie do osobistego rozwoju, poznania siebie. Nauka ma generować pozytywne emocje i uczucia.

Podejście naturalne

Podejście naturalne w nauczaniu języka angielskiegoNauka zbliżona do akwizycji języka ojczystego, skuteczna szczególnie w grupach dla początkujących.

Cel: osiągnięcie przede wszystkim kompetencji komunikacyjnej, a nie perfekcji gramatycznej. Nauka w pierwszej fazie głównie receptywna (poprzez słuchanie), dopiero później produktywna.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia w nauczaniu jezyka angielskiegoMetoda oparta na zasadach naturalnego przyswajania języka. Nauczanie powinno odbywać się bez użycia języka ojczystego i odwoływania się do reguł gramatycznych, a użycie języka powinno przebiegać częściowo na poziomie bezrefleksyjnym. Unika się porównywania struktur języka uczonego ze strukturami języka ojczystego, uczeń zmuszony jest do myślenia wyłącznie w języku obcym.

Cel: wykształcenie tzw. "wyczucia językowego", uczenie zbliżone jest do zasad nauki języka ojczystego, a więc poprzez słuchanie i konwersację, które dotyczą tematów codziennych. Oczekuje się, ze uczeń sam wypracuje sobie własny system odniesienia do słów, zdań i pojęć języka, którego się uczy, gramatyka uczona jest indukcyjnie - od przykładu do reguły, którą uczeń sam tworzy.

Total Physical Response

 Total Physical Response WrocławNauka odbywa się na przykładzie akwizycji języka ojczystego. Rozumienie należy rozwijać przed mówieniem w I fazie uczenia. Jest ono rozwijane przez ruch fizyczny i pracę całym ciałem, połączenie słowa z ruchem. Uczeń nie jest zmuszany do mówienia. Na początku internalizuje schemat języka obcego poprzez rozumienie ze słuchu, po którym dopiero następuje gotowość do mówienia, uczeń sam spontanicznie zaczyna produkować wypowiedzi. Nauka poprzez słuchanie i wykonywanie poleceń, nauka sytuacyjna, kontekstualna.

Metoda audiolingwalna

Metoda audiolingwalna w anuczaniu języka angielskiegoMetoda łączy zagadnienia językowe z materiałem wizualnym, następuje ciągłe łączenie sytuacji, kontekstów i obrazu z przynależnymi im słowami i grupami znaczeniowymi. Materiał prezentowany jest poprzez dialogi oraz obrazki jako bodziec wizualny potem następuje uczenie się ich na pamięć. Uczeń przyswaja tzw. "patterns", czyli wzory zdań poprzez tzw. "drills", czyli wielokrotne ich powtarzanie, tak aby został wytworzony nawyk, czyli "habit". W pierwszej kolejności kładziony jest nacisk na słuchanie i mówienie, później dopiero czytanie i pisanie. Inne cechy charakterystyczne tej metody to: jednojęzyczność, autentyczność modelu językowego, scenki dialogowe do rozgrywania dotyczące życia codziennego, nacisk na opanowanie systemu fonologicznego, intonacji, rytmu, akcentu.

Suggestopedia

Wuggestopedia w nauczaniu języka angielskiegoNazwa metody pochodzi od słów: sugestia i pedagogika, a jej celem jest zwiększenie pojemności pamięci poprzez specjalne techniki prezentacji. Tworzona jest atmosfera pozbawiona stresu czy lęku, a materiał językowy ćwiczony jest w pełnej relaksacji. Do prezentacji i nauki niezbędna jest muzyka oraz wygodne meble.

Podejście leksykalne

Podejście leksykalne w nauczaniu języka angielskiegoNauka języka nie polega  na przyswajaniu pojedynczych dźwięków czy struktur ale odbywa się m.in. poprzez zapamiętywanie kolokacji, czyli słów w połączeniu z innymi słowami. Dzięki temu uczeń od samego początku posługuje się gotowymi "kawałkami" zdań, dzięki czemu łatwiej jest mu stworzyć pełne poprawne zdanie.

Gramatyka uczona jest poprzez proces obserwacji i eksperymentowanie. Możliwe jest używanie całych zwrotów bez zrozumienia słów cząstkowych. Nabywanie języka jest przyspieszone poprzez kontakt z rozmówcą na wyższym poziomie kompetencji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki ciasteczek (cookies)

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe pochodzące z witryny www i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Witryna www.perfectskills.edu.pl używa ciasteczek w celu optymalizacji korzystania ze strony oraz gromadzenia danych statystycznych. Informacje te pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z witryny, co daje nam możliwość późniejszego ulepszania jej struktury i zawartości.

Dowiedz się więcej o plikach „ciasteczek” >>

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptują pliki ciasteczek. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem różnych stron internetowych, w tym www.perfectskills.edu.pl.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę „ciasteczek” skorzystaj z plików pomocy swojej przeglądarki lub odwiedź stronę jej producenta.

W razie pytań lub problemów z obsługą plików ciasteczek prosimy o kontakt.